Free Upload 5MB Max
- Bán full code taptin bạn nào mua lh Admin, Bạn nào upload file vớ vẩn lên sẽ bị xoá ngay lập tức...
- Hãy Đăng Nhập để có thể quản lý những file mà bạn đã Upload lên
Chọn Tập tin Từ Máy:
Upload Qua URL:
Mô Tả Ngắn Ngọn (Max:500):
Danh Mục
Nghiêm cấp upload các tập tin lừa đảo, đồi trụy... các tập tin này sẽ bị xóa không báo trước
Đăng Hôm Nay 12 File
Tổng 18 File Đã Upload